ℹ 
מענה בקובץ אקסל מתאפשר בבחינת אונליין בלבד.


במסך הבדיקה ניתן לפתוח את קובץ האקסל מתוך מחברת הבחינה:  


בלחיצה על קבצים תינתן אפשרות להוריד את הקובץ למחשב המקומי ולפתוח אותו.שימו לב! אין לבצע בדיקה סופית על קובץ האקסל. כל שינוי או הערה תשמר רק על הקובץ המקומי ולא תעלה חזרה למערכת. את הציון הסופי יש לתת בTomaGrade בלבד.