בחינה בחלקים היא בחינה אחת עם מספר חלקים כאשר ישנה הפסקה בין החלקים.


תוכן עניינים:


צד המוניטור

כאשר מתקיימת בחינה בחלקים, ניתן לצפות בפרטים רלוונטיים במוניטור של הבחינה.

1. בלשונית מידע אודות הבחינה מופיע שדה: סוג הרצת החלקים אשר בו ניתן לראות את ההגדרה שבוצעה בעורך.


2. בלשונית משתתפים, כאשר סטודנט מגיש את המבחן, ניתן לראות בעמודה זמן הגשה את השעה שבה הגיש הסטודנט כל אחד מן החלקים


3. בלשונית תצוגה מקדימה של הבחינה, תחת לשונית פתיח ניתן לצפות בחלקי הבחינה, משך כל חלק ומשך ההפסקה.
כמו כן, בתת עמודה מבחן, ניתן לעבור בין החלקים השונים ולצפות בשאלות של כל חלק.צד סטודנט

באפליקציה של הסטודנט, ניתן לראות כבר במסך הכניסה שהבחינה מחולקת לחלקים.
במהלך הבחינה, הסטודנט יוכל לראות באיזה חלק הוא נמצא והטיימר יציג כמה זמן נשאר לחלק

במידה וישנן שאלות פתוחות המאפשרות סריקת תשובות, חלון הסריקה יופיע בסוף כל חלק בנפרד.


לאחר הגשת החלק הראשון, יוצג לסטונט מסך הכניסה לחלק השני. הכניסה לחלק השני תתאפשר רק לאחר שתסתיים ההפסקה


שימו לב כי לאחר הגשת כל חלק לא יהיה ניתן לחזור אליו