במערכת התומגרייד יש מספר כלים המאפשרים את שינוי תצוגת הדפים


 1. תצוגת ברירת מחדל
 2. תצוגת שני עמודים
 3. התאם לגובה
 4. התאם לרוחב
 5. תצוגת מסך מלא
 6. הקטן תצוגה
 7. תקריב
 8. תקריב ברירת מחדל
 9. סובב שמאלה
 10. סובב 180 מעלות
 11. סובב ימינה

חשוב לשים לב כי כשרוצים לסובב דף מסוים יש ללחוץ עליו עם העכבר לפני כן - לחיצה על סיבוב הדף תשפיע על הדף האחרון עליו לחצנו עם העכבר