לעיתים בעת בדיקת מחברת נרצה לסובב את הדף על מנת להקל על הבדיקה.


על מנת לבצע זאת יש לבצע את הצעדים הבאים:

1.יש ללחוץ על הדף אותו מעוניינים להפוך

2.לחיצה על אחד מכפתורי הסיבוב  בהתאם לכיוון הרצויחשוב לשים לב לשלב הראשון:  יש ללחוץ על הדף הרלוונטי עם העכבר לפני הלחיצה על כפתור הסיבוב