הקלטה חיה של וובינר שנערך בנושא יצירת בחינה מקוונת בעורך הבחינות שבכספת (TomaEditor)