הקלטת וובינר חי בנושא ניהול נבחנים והשגחה במבחן אונליין. 
בהדרכה מוצגים הנושאים: ממשק מוניטור הבחינה, ניהול נבחנים, הארכות זמן, אימות משתמשים, הודעות ודוחות אמינות.

ראו למטה את ציר הזמן לפי הנושאים השונים.ציר זמן:

00:00 - 02:00 : כניסה למוניטור הבחינה

02:00 - 10:45 : לשונית המידע ועדכון הגדרות

10:45 - 25:00 : לשונית משתתפים - ניהול הנבחנים (חיפוש, אימותים, הארכות זמן, עדכון מגבלות ועוד…)

25:00 - 30:00 : לשונית הודעות - הודעות כלליות, הערות לשאלות והתכתבות אישית

30:00 - 33:00 : תצוגה מקדימה של הבחינה

33:00 - 39:00 : דוחות אמינות