לכניסה לפורטל המידע המלא לסטודנט יש לגשת לכאןממשק הבחינה החדש לסטודנט.
הורדה, התקנה, אימות, מענה לשאלות, שליחת הודעות, הגשה, סריקת תשובות וסיום.
צפו בכל אלו במדריך הוידאו הבא: