לעיתים, בהמלך בדיקת מחברת בחינה, יש צורך להוסיף תמונה או איור לתוך הערת טקטסט.

כדי להוסיף תמונה או איור להערת טקסט יש לבצע את הפעולות הבאות:


1. לפתוח את מחברת הבחינה וללחוץ על הערת טקטסט בסרגל הכלים


2. מקם את ההערה על גבי המחברת ולחץ על הלחצן more


3. נפתח חלון עריכה, לחלון זה תוכל להוסיף כל תמונה או איור ממקור אחר על ידי פתיחת התמונה הרצויה ושימוש בהעתק הדבק 


 4. התמונה תתוסף כהערה למחברת הבחינה ותשמר בבנק ההערות