בסרטון זה נדגים על הכלים השונים המאפשרים הוספת הערות לסטודנטים על גבי הבחינה: הערה מילולית, הערה "דביקה" והערה קולית.


כמו כן יוצג "בנק ההערות" תכונה המאפשרת שמירת הערות לשימוש חוזר.