למעבר לסרטון ההדרכה לחצו כאן


היכן מגדירים שאלות בחירה?


הגדרת קבוצות של שאלות בחירה מתבצעת בשלב הגדרת מערך הציונים


איך מגדירים שאלות בחירה?


במסך הגדרת מערך ציונים נלחץ על כפתור "קבוצות בחירה"במסך שייפתח נלחץ על כפתור "צור קבוצת בחירה"נבחר את סוג קבוצת הבחירה – שאלות ראשיות, סעיפים או תתי סעיפיםנבחר את השאלות אותן נרצה להוסיף ע"י לחיצה עללאחר בחירת השאלות, נגדיר את מספר השאלות שיש לענות מתוך הקבוצה ובסיום נלחץ על אישור  לאחר הגדרת קבוצות הבחירה ניתן יהיה לראות  אותן במערך הציונים ובסיכום הנקודות הכלליעל מנת שהקבוצות שהוגדרו יישמרו יש ללחוץ על כפתור ה"שמור" במערך הציונים