מה בתפריט: התמצאות במערכת, בניית מערך ציונים, מתן ציון, שימוש באנוטציות, הוספת הערות, סיום בדיקת מחברת בחינה, סיום בדיקת המבחן, הוספת הערות, סיום בדיקת מחברת בחינה, סיום בדיקת המבחן, סימניות, שיתוף בדיקת המבחן