שימוש בציונים חלקיים (ציוני ביניים) על ידי הורדת ניקוד או הוספת ניקוד לשאלות על ידי כפתורי ה"מינוס" וה"פלוס"


למדריך על הערות ציון באמצעות כפתורי המינוס/פלוס, קראו במדריך הבא