p>


<רוצים להתחיל לבדוק בחינה במערכת הTomaGrade אבל אין לכם זמן להדרכה מעמיקה? 

אין בעיה, בפחות מ3 דקות תוכלו ללמוד איך מגדירים את מערך הציונים לבחינה, נותנים ציון , מסיימים בדיקת מחברת בודדת ואיך מסיימים את בדיקת כל המחברות.רוצים ללמוד על כלי בדיקה ואפשרויות נוספות, לחצו כאן כדי לצפות בהדרכה המלאה