כלי סימון והדגשה


בפאנל העליון יש את סרגל כלי הסימון בעזרתם ניתן להדגיש , להוסיף סימנים ולכתוב הערות על גבי הבחינה המוצגת:1. סימן שאלה    2. וי     3. חצי וי    4. איקס    5. מרקר     6. חץ     7. קו    8. מעגל     9. מרובע    10. שירבוט    11. בחירת עובי    12. בחירת צבע


שימוש בכלי: יש ללחוץ על הכלי הרצוי, הכלי שנבחר יהיה פעיל פעם אחתלחיצה על מחברת הבחינה כדי להוסיף את האנוטציה


שימוש רציף: לחיצה כפולה עם העכבר תאפשר שימוש רציף בכלי הנבחר. כדי לבטל את הבחירה בו יש ללחוץ שוב על הכלי או ללחוץ על כלי הסימון  

שינוי גודל ומיקום: את הצורות שהוספנו ניתן להגדיל, להקטין, לסובב ולגרור על פני המסמך


מחיקה: יש לסמן את האובייקט הרצוי וללחוץ על לחצן פח האשפה, לחילופין ניתן ללחוץ על מקש Delete במקלדת. ניתן למחוק מספר אובייקטים במקביל בעזרת סימון השטח המקיף אותם