כן, המערכת מבצעת שמירה באופן אוטומטי לאחר כל שינוי שמתבצע.במצב של ניתוק מהרשת המערכת תתריע לאחר 3 פעולות ותמנע המשך עבודה.