ניתן להתכתב לגבי מבחנים ספציפיים עם בעלי תפקידים שונים במערכת.

התכתבויות נפוצות הן בין מרצה לבין מדור הבחינות או בין המרצה לבין מחלקת המבחנים המעורבלים בתומקס (רק במוסדות בהן מופעל השירות).


לדוגמה נרצה לבצע שינויים לאחר שהבחינה עברה כבר לטיפול של  מדור בחינות או נרצה לפנות לצוות הכנת הבחינות של תומקס לאחר שכבר הבחינה עברה לטיפולם. לכל אלה נוכל לשלוח הודעה ישירה מתוך הכספת.שלבים לשליחת הודעה:


1. לסמן את הרשומה הרלוונטית

2. ללחוץ על לשונית "הודעות"

3. ללחוץ בתיבת "select title" ולבחור במען הנדרש (לדוגמה מדור בחינות, תומקס וכיוצ').

*** יש לשים לב שאם בוחרים באפשרות הראשונה - "ALL" ההודעה תשלח לכל בעלי התפקידים האפשריים. רצוי להמנע***

4. לכתוב את ההודעה

5. ללחוץ על "send"