ניתן להתכתב לגבי מבחנים ספציפיים עם בעלי תפקידים שונים במערכת.

התכתבויות נפוצות הן בין מרצה לבין מדור הבחינות או בין המרצה לבין מחלקת המבחנים המעורבלים בתומקס (רק במוסדות בהן מופעל השירות).


לדוגמה: אם למרצה ישנן הערות למחלקת "המעורבלים" (Tomamix) בתומקס עבור מבחן מסויים (טופס ה-0), ניתן לשלוח הודעה ישירה מתוך הכספת.


שלבים לשליחת הודעה:


1. לסמן את הרשומה הרלוונטית

2. ללחוץ על לשונית הודעות

3. ללחוץ בתיבת "select title" ולבחור במען הנדרש (לדוגמה מדור בחינות, תומקס וכיוצ').

*** יש לשים לב שאם בוחרים באפשרות הראשונה - "ALL" ההודעה תשלח לכל בעלי התפקידים האפשריים. רצוי להמנע***

4. לכתוב את ההודעה

5. ללחוץ על "send"