p>בסרטון זה נלמד להשתמש בכלי הסימניות.  למערכת שני סוגי סימניות :

  1. סימניות כלליות - עבור שמירת מיקומים על גבי המסמך (עד 0:48 שניות בסרטון)
  2. סימניות שאלה - מאפשרות לשמור בבת אחת מיקומן של שאלות בכל מחברות הבחינה. יעילות במיוחד עבור בדיקה רוחבית במבחנים בהם מיקום תשובות הסטודנטים זהה (מ0:48 שניות והלאה בסרטון)